psychiatrie-pece-o-deti-a-dorost-s-dusevni-poruchou-autismus-adhd-mentalni-retardace - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah

Dětská a dorostová psychiatrieOdborná společnost praktických dětských lékařů, Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychické společnosti a Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z. s., uspořádali tiskovou konferenci ČLS JEP.


Na konferenci (TK) vystoupil prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. (Psychiatrická klinika VFN) a dále MUDr. Jaroslav Matýs (pedopsychiatr) a MUDr. Alena Šebková (praktická lékařka). Konferenci moderoval prof. Svačina.


Všichni přednášející požádali média, aby o dětské psychiatrii více informovali veřejnost. Zároveň apelovali, aby novináři nepřebírali podklady k reportážím z nekvalifikovaných zdrojů. Je nutnost větší osvěty mezi veřejností, aby se pedopsychiatrie neobávala.
foto: mk, quick7


Prof. Paclt na tiskové konferenci mj. řekl:

- 8 až 10 % dětí trpí duševní chorobou, z toho 70 % jsou poruchy složené z více diagnóz, tj. komorbidní poruchy, např. autismus + retardace.

- farmaterapeutika jsou v ČR rozvinutá a dostupná

- obor dětské psychiatrie je však negativně stigmatizován a rodiče mají z vyšetření obavy, kdy poruchy dítěte vztahují i na svou osobu. Rodiče s dětmi následně do ordinace tedy často nepřijdou, i když by mnohdy měli

- vážnými poruchami jsou zejména - poruchy autistického spektra (PAS), mentální retardace, dětská schizofrenie (1 %)

- dalšími poruchami je - ADHD (poruchu pozornosti lze zjistit přes magnetickou rezonance, následné léčení přináší zlepšení stavu, kdy medikace má úspěch i více jak 70 %), a dále úzkostní poruchy (noční děsy, bolesti břicha...)

- takřka 50 % rozvodovost rodičů v ČR má velký zásah do dětské duše

- depresivní poruchy má 2% dětí před pubertou, 5% po pubertě. Následně jsou nasazena psychofarmaka a psychoterapie

- antidepresiva nejsou nebezpečná!

- psychiatrů v ČR je málo, následně z toho vyplývá delší čekací doba na vyšetření pacienta - cca 2 měsíce (v USA jsou to 4 měsíce)

- v Praze je čekací doba na vyšetření pacienta zmíněné cca max. 2 měsíce, ovšem na periferii může být i delší (2 až 6 měsíců)

- např. ve Francii nejsou dětští psychiatři vůbec!

- v ČR je tedy celkem 140 pedopsychiatrů, kteří jsou velmi kvalitně vzdělání

- studenti lékařský fakult, kteří se chtějí věnovat pedopsychiatrii je pouze 1,34 % mediků v 5. ročníků

- psychoterapie by měla být částečně hrazena pojišťovnou (nyní se platí i 50 000 Kč soukromým subjektům zajišťujících terapii)

- jak se léčí autismus = farmaceuticky nelze léčit (současná medicína toto neumí). Léky se však léčí případná agresivita pacienta, kterou autista může vykazovat

- Methylfenidát (je lék v rámci ADHD) se v případě deprese a úzkosti dítěte, pedopsychiatrem vysadí či zkombinuje s jiným lékem.

- Atomoxetin (též lék v rámci ADHD) pedopsychiatr nasadí v případě rizika vzniku úzkosti u dítěte (podává se místo Methylfenidátu)   

- léky v rámci dětské psychiatrie předepisuje pedopsychiatr, na rozdíl od některých jiných zemí, kde je větší volnost v předepisování farmak

- dětských pacientů meziročně stále přibývá. Mezi důvody nárůstu počtu pacientů jsou patří zvýšení psychické zátěže:
1) faktory perinatální (nedonošené děti, umělé oplodnění, komplikované těhotenství...) a
2) zevní faktory (velká rozvodovost 50 %, šikana, sociální sítě, vysoké nároky rodičů na dítě - jedeme na výkon - být co nejlepší...)

- rodič nemá povinnost jít s dítětem přímo za dětským psychiatrem, i když má podezření na psychické onemocnění dítěteDr. Matýs (aktualita ze dne 02.10.2019 - dr. Matýs rezignoval na funkce - podrobnosti ZDE) zmínil na TK především následující:

- poděkoval praktickým lékařům za spolupráci při prosazování pozitivních myšlenek do praxe

- je potřeba vybudovat komplexní centrum péče pro děti (nyní zde vlastně nic takového není)

- nemoci a jejich odhadovaná prevalence:
1) ADHD až 150 000 dětí (léčba od 5 let),
2) deprese až 75 000 (léčba od 6 let),
3) úzkostné poruchy až 111 000 (léčba od 3 - 4 let),
4) autismus (PAS) až 20 000 (léčba od 3 - 4 let)

- autismus - novináři kolem tohoto onemocnění dělají největší humbuk. Avšak jsou zde i další onemocnění (viz. výše tabulka), které je třeba řešit a veřejnosti informačně přiblížit

- nyní je v rámci republiky 70 lékařských míst. Cílem je však 200 míst

- ambulance jsou v důsledky malého počtu pedopsychiatrů velmi přeplněná. Tím vzniká i problém dostupnosti péče pro případné akutního vyšetření dítěte

- 2 až 6 měsíců je čekací doba pro hospitalizaci v nemocnici, a to především na periférii republiky

- Methylfenidát (je např. obsažen v léku Ritalin, dr. Matýs předepíše ročně cca 6000 balení) je  předepisován k léčbě ADHD u dětí i dospělých od r. 1953. Zlepšuje především schopnost soustředění u pacienta

- člověk, který se narodí (je geneticky naprogramován) s ADHD, schizofrenií nebo autistickou strukturou mozku (PAS), je následně otázka času nebo podmínek, kdy se choroba spustí. Toto onemocnění nelze léčit, ale je možné ho kompenzovat.

- psychofarmaka nejsou nadměrně lékaři předepisovány a pacienty následně nadužívány

- terénní služby zajišťuje v ČR pouze VFN v Praze

- nemocničních lůžek je nedostatek. Chybou by bylo je rušit


- velice chybí zdravotní sestry - je to důsledkem změněného systému vzdělávání. Délka je zbytečně dlouhá, v případě pedopsychiatrie se jedná o 11 let!

- sociální služby nenahradí a nenahrazují lékařskou péči

- dětští psychiatři neodcházejí do ciziny (jako např. internisti)

- dědičné choroby - všechny typy zmíněných duševních poruch

- lékaři nejsou poradenská služba, avšak jejich činnost dopadá do školského segmentu

- diagnózu autismu posuzuje psychiatr a klinický psycholog, avšak razítko (konečné rozhodnutí o diagnóze) dává psychiatr

- žádný lékař neví (nedokáže předvídat), zda na konci autismu nepropukne paranoidní schizofrenie

- jsou pacienti s autismem, kteří jsou bez medikace, jelikož nemají žádné komorbidní poruchy (např. nejsou zlí)

- komorbidní poruchy nezvládnete pouze výchovněDr. Šebková na závěr TK ještě např. uvedla:

- psychiatrie je základní obor v medicíně (není nadstavbovým)

- praktický lékař úzce spolupracuje s pedopsychiatrem

- představila "návod" na včasný záchyt při podezření dítěte na autismu již v 18 měsících (max. + 6 měsíců).  Včasná terapie při zjištění PAS je velice důležitá.

- v rámci "záchytu" pomáhá M-CHAT  (dotazník vyplněný praktickým lékařem spolu s rodiči), který pomůže zjistit, zda je u dítěte riziko autismu (PAS).


zdroj: youtube.com/watch?v=vRW1smehblg
autor parafrází: mk, quick7
zdroj: Tisková konference ČLS JEP PÉČE O DĚTI S DUŠEVNÍ CHOROBOUvloženo: 29.09.2019,  poslední aktualizace stránky: 29.09.2019

Návrat na obsah