brexit - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah

-B  R  E  X  I  T-

INFORMACE MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

Velká Británie opouští EU. Firmy se změn zatím bát nemusí


Evropská unie i Velká Británie stvrdily ratifikací výstupové dohody britské odcházení.

O půlnoci z pátka 31. ledna na sobotu 1. února 2020 Spojené království oficiálně ukončí členství v EU.

Díky uzavřené výstupové dohodě podnikatelé ani občané tento odchod nijak nepocítí - prozatím vše zůstává při starém.

31. ledna se uzavírá více než tříletá nejistota o tom, zda, kdy a jak Velká Británie opustí Evropskou unii. Po suverénním vítězství v předčasných volbách získal Boris Johnson dostatečně silný mandát dovést proces brexitu do konce. Britským odchodem pro Brusel a Londýn práce ale nekončí. Naopak, otevírají se jednání o budoucích vztazích.

V tuto chvíli mají vyjednavači 11 měsíců na to určit, jak se bude mezi EU a UK obchodovat a jaká bude spolupráce v bezpečnostní oblasti. „Rozhodně nepůjde o lehký úkol, vyjednávání tohoto rozsahu většinou trvají mnohonásobně déle,“ připomíná vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude dohlížet na vyjednávání obchodní části budoucí evropsko-britské dohody. ČR má velký zájem na tom, aby obchodní vztah byl co nejužší. Českým firmám se na britském trhu velmi daří, což ukazují i čísla – Velká Británie je 5. největším exportním trhem a každý rok tam míří až 5 % českého vývozu.

„I po brexitu zůstane Británie velmi perspektivním trhem i pro svou inovativnost. Proto budeme prosazovat uzavření ambiciózní a vyvážené obchodní dohody, která zamezí vzniku obchodních překážek v co nejvíce oblastech,“ zdůrazňuje vicepremiér Havlíček a dodává: „I přes toto úsilí se firmy musí připravit na změny. Žádná, byť sebelepší obchodní dohoda, se nevyrovná výhodám, které přináší členství v Evropské unii.“

Hlavní priority Evropské unie budou definovány v mandátu pro hlavního unijního vyjednavače Michela Barniera. Návrh očekávaného mandátu bude zveřejněn v pondělí 3. února.

Finální verze by měla být schválena Radou EU do konce února. Očekávaná vyjednávání s britskými protějšky by se pak měla rozběhnout začátkem března.

Stejně jako během první fáze brexitu je Ministerstvo průmyslu a obchodu připraveno maximálně pomoci a podpořit české firmy v přípravách na nové podmínky obchodu s Velkou Británií.

Firmy mohou psát na brexit@mpo.cz nebo volat na Zelenou linku 800 133 331

zdroj: MPO

INFORMACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské unie


Spojené království Velké Británie a Severního Irska opouští 31. ledna 2020 Evropsku unii, a to na základě podmínek sjednaných ve Výstupové dohodě.

Tato dohoda zajišťuje, že až do konce přechodného období, tedy do 31. prosince 2020, se bude v oblasti přístupu na pracovní trh a v oblasti sociálního zabezpečení postupovat stejně jako by Spojené království bylo nadále v EU.

Občané Spojeného království, kteří v ČR nyní pracují nebo do ČR přijedou pracovat v období od 1. února do 31. prosince 2020, nebudou muset pro legální výkon práce získat žádné pracovní oprávnění.

V oblasti dávek sociálního zabezpečení (nemocenského a důchodového pojištění, rodinných dávek, pohřebného a příspěvku na péči) se u osob, které migrovaly mezi ČR a Spojeným královstvím, po 31. lednu 2020 až do 31. prosince 2020 nezmění nic ani co do jejich nároků, ani co do způsobů jejich uplatňování. Stejný jako dosavadní bude i způsob vzájemné komunikace příslušných institucí ČR a Spojeného království.

V přechodném období by měla být sjednána smlouva o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Podle resortu práce a sociálních věcí by bylo vhodné, aby obsahovala také ustanovení upravující ochranu sociálních nároků osob v budoucnu migrujících mezi Spojeným královstvím a zeměmi EU. Nicméně nyní nelze obsah takové smlouvy předjímat.

Občané ČR, kteří budou chtít nadále žít ve Spojeném království po 30. červnu 2021, se musí zaregistrovat v „EU Settlement Scheme“. V případě kladného vyřízení žádosti získají „status usedlíka“ nebo „předběžný status usedlíka“.

zdroj: MPSV

INFORMACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Brexit aktuálně neznamená přerušení obchodních vazeb mezi českými a britskými podniky


Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého odchod Spojeného království z Evropské unie neznamená přerušení obchodních vazeb mezi českými a britskými podniky.

Aby se mohla uzavřít dohoda o volném obchodu, je důležité, aby britská vláda i Evropská komise představily své požadavky co nejdříve.

Příštích 11 měsíců v tzv. přechodném období se pravidla obchodu nezmění. Podnikatelská komunita žádá respektování doposud platných pravidel jak ze strany členských států EU, tak ze strany Spojeného království – ani jedna strana by neměla začít jakkoliv měnit vnitřní pravidla už během přechodného období, což by způsobilo podnikatelům komplikace spojené s vyššími administrativními, organizačními i finančními náklady.

„Jedenáct měsíců je podle všeho krátká doba na vyjednání komplexní dohody o volném obchodu. Apelujeme proto na obě strany, aby co nejrychleji představily své požadavky a očekávání. Je potřeba předejít nejistotě, kterou s sebou přináší scénář bez uzavřené nové obchodní dohody,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že pokud by do konce roku 2020 nebyla vyjednána dohoda o volném obchodu, bude se obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace.

V praxi by to znamenalo návrat cel, neplatnost licencí a další regulatorní překážky komplikující obchod na obou stranách.

Hospodářská komora prosazuje, aby budoucí vztah mezi ČR a Velkou Británií byl co nejbližší současnému stavu. „Klíčové pro české podniky je především zajistit maximálně hladký přístup českého zboží a služeb na britský trh, tedy co nejvíce harmonizovanou regulaci bez cel a netarifních překážek,“ dodal.

zdroj: Hospodářská komora ČR
Návrat na obsah